ตัวอย่างรายละเอียดในการแข่งขัน

ใครที่เข้ามาดูเมื่อนานมาแล้ว ส่วนนี้ แอดมินปล่อยมาให้อ่านกันตั้งแต่ 17 พ.ค. 2009 ปรับปรุงบล็อกใหม่ การนั่งอัพเดทรายละเอียดรายแข่งขันของแต่ละรายการไม่มีความจำเป็นมากนัก เพราะนักสเก็ตที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันอยู่แล้ว ซึ่งแอดมินไม่ได้ลงแข่งด้วย กว่าจะได้ข้อมูลก็แข่งกันไปแล้ว เลยเอาเป็นว่า ย้ายส่วนนี้มาเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่ไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันเลย ได้ดูกันแทน

ปี 2006 มีข้อกำหนดในการแข่งขันดังนี้ (เวอร์ชั่นแปลแล้ว!!!)

GROUP A
Test Level: 8-9 SHORT PROGRAMME FREE PROGRAMME
Music Duration Max 2.50 mins Ladies 3:30 mins. Men 4:00 mins [+/- 10 sec.]
Jumps Axel/Double Axel กระโดดได้มากที่สุดแค่ 7 ครั้งสำหรับผู้หญิง และ 8 ครั้งสำหรับผู้ชาย โดยต้องมี Axel Jump อย่างน้อย 1 ครั้ง
Jumps Combo Double+Double/Triple+Double ให้อยู่ใน 7-8 ครั้งตามที่กำหนด โดยมีการกระโดดต่อเนื่องไม่เกิน 3 ครั้ง
Spins
 1. Flying Spin (ขั้นต่ำ 8 รอบ)
 2. Ladies: Layback or Sideway Leaning Spin (ขั้นต่ำ 8 รอบ)
  Men: Sit Spin เปบี่ยนขา 1 8 ครั้ง (ขั้นต่ำ 6 รอบต่อข้าง)
ท่าหมุนทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 ครั้ง -_-” ขอสรุปเลยแล้วกันว่า หมุนธรรมดา 1 ครั้ง (ราการของผู้หญิงจะเห็นชัด ท่า Layback ไง) FlyingSin 1 ครั้ง และท่าหมุนต่อเนื่อง เปลี่ยนท่า เปลี่ยนขา แล้วแต่ถนัด 1 ครั้งโดยแต่ละท่าต้องได้จำนวนรอบอย่างน้อย 2รอบ
Spins Combo เปลี่ยนขา 1 ครั้ง และเปลี่ยนท่าหมุนอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง (ขั้นต่ำ 6 รอบต่อข้าง 3 รอบสำหรับแต่ละท่าหมุนที่ต่อจาท่าแรก ถ้าจำนวนไม่ครบไม่มีการนับรวม)
Footwork Ladies: 1 ชุดใช้พื้นที่เต็มลาน จะเป็นทางตรง ทะแยง วงกลม หรือเป็นเส้นโค้งไปมาก็ได้
Men: 1 ชุดใช้พื้นที่เต็มลาน จะเป็นทางตรง ทะแยง วงกลม หรือเป็นเส้นโค้งไปมาก็ได้ และให้มีความต่างอยู่ 7 แบบเป็นอย่างน้อย ?!? (different nature to 7)
1 ชุดใช้พื้นที่เต็มลาน จะเป็นทางตรง ทะแยง วงกลม หรือเป็นเส้นโค้งไปมาก็ได้
Others
 1. ท่ากระโดด Double หรือ Triple อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อจาก Steps หรือท่า move อื่นๆ
 2. Ladies: Spiral ต่อเนื่อง 3 แบบเป็นอย่างน้อยโดยมีการเปลี่ยนขา 1 ครั้ง
  Men: 1 ชุดใช้พื้นที่ได้เต็มลาน จะเป็นทางตรง ทะแยง วงกลม หรือเป็นเส้นโค้งไปมาก็ได้ (แทนท่า Spiral ของผู้หญิง)
Spiral Sequence ใช้พื้นที่เต็มลานต้องค้างในแต่ละท่าอย่างน้อย 3 วินาที
GROUP B
Test Level: 6-7 SHORT PROGRAMME FREE PROGRAMME
Music Duration Max. 2.30 mins. Ladies 3:00 mins. Men 3:30 mins.(+/- 10 seconds)
Jumps Axel Paulsen กระโดดได้มากที่สุดแค่ 6 ครั้งสำหรับผู้หญิง และ 7 ครั้งสำหรับผู้ชาย โดยต้องมี Axel Jump อย่างน้อย 1 ครั้ง
Jumps Combo Double+Single/Double+Double ทำได้ถึง 3 ครั้ง โดยให้อยู่ใน 6-7 ครั้งตามที่กำหนด ไม่มีการระบุจำนวนครั้งต่อการกระโดดต่อเนื่อง 1 ครั้ง (แต่จะนับเป็นคะแนนแค่สองครั้งที่ทำดีที่สุดเท่านั้น)
Spins Ladies: Layback or Sideway Leaning Spin (8 รอบเป็นอย่างน้อย)
Men: Sit Spin เปลี่ยนขา 1 ครั้งโดยให้ได้ 6 รอบเป็นอย่างน้อยในแต่ละข้าง
ท่าหมุนทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 ครั้ง -_-” ขอสรุปเลยแล้วกันว่า หมุนธรรมดา 1 ครั้ง (ราการของผู้หญิงจะเห็นชัด ท่า Layback ไง) FlyingSin 1 ครั้ง และท่าหมุนต่อเนื่อง เปลี่ยนท่า เปลี่ยนขา แล้วแต่ถนัด 1 ครั้งโดยแต่ละท่าต้องได้จำนวนรอบอย่างน้อย 2 รอบ ไม่กำหนดจำนวนของการเปลี่ยนขาในการหมุน (น่าจะท่าหมุนด้วยนะ)
Spins Combo เปลี่ยนขา 1 ครั้ง และเปลี่ยนท่าหมุนอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง (ขั้นต่ำ 6 รอบต่อข้าง และ 3 รอบสำหรับแต่ละท่าหมุนที่ทำต่อ ถ้าจำนวนไม่ครบไม่มีการนับรวม)
Footwork Ladies: 1 ชุดใช้พื้นที่เต็มลาน จะเป็นทางตรง ทะแยง วงกลม หรือเป็นเส้นโค้งไปมาก็ได้
Men: 1 ชุดใช้พื้นที่เต็มลาน จะเป็นทางตรง ทะแยง วงกลม หรือเป็นเส้นโค้งไปมาก็ได้ และให้มีความต่างอยู่ 7 แบบเป็นอย่างน้อย ?!? (different nature to 6 )
Step หรือ footwork 1 ชุด หรือ Spiral Sequence ใช้พื้นที่ทั้งลานต้องค้างในแต่ละท่าอย่างน้อย 3 วินาที
Others
 1. ท่ากระโดด Double อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อจาก Steps
 2. Ladies: Spiral ต่อเนื่อง 2 แบบเป็นอย่างน้อยโดยแต่ละท่าต้องค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที
  Men: 1 ชุดใช้พื้นที่ได้เต็มลาน จะเป็นทางตรง ทะแยง วงกลม หรือเป็นเส้นโค้งไปมาก็ได้ (แทนท่า Spiral ของผู้หญิง)
GROUP C
Test Level: 4-5 SHORT PROGRAMME FREE PROGRAMME
Music Duration Max. 2:30 mins. 3:00 mins [+/- 10 sec.]
Jumps Axel Jump ไม่เกิน 6 ครั้ง
Jumps Combo Single+Single ให้อยู่ใน 6 ครั้งตามที่กำหนด โดยมีการกระโดดต่อเนื่องไม่เกิน 3 ครั้ง
Spins
 1. Camel Spin (อย่างน้อย 4 รอบ)
 2. Ladies = Layback Spin (อย่างน้อย 6 รอบ)/Men = Fast Back Scratch Spin (อย่างน้อย 6 รอบ)
ท่าหมุนทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 ครั้ง
Spins Combo ไม่ระบุ ท่าหมุนต่อเนื่องที่มีการเปลี่ยนท่า 1 ครั้ง ให้อยู่ในการหมุน3 ครั้งที่ระบุไป
Footwork Ladies: Spiral ต่อเนื่อง 2 แบบเป็นอย่างน้อยโดยเปลี่ยนขา 1 ครั้ง และแต่ละท่าต้องค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที
Men: 1 ชุดใช้พื้นที่ได้เต็มลาน จะเป็นทางตรง ทะแยง วงกลม หรือเป็นเส้นโค้งไปมาก็ได้ (แทนท่า Spiral ของผู้หญิง)
1 ชุดใช้พื้นที่เต็มลาน จะเป็นทางตรง ทะแยง วงกลม หรือเป็นเส้นโค้งไปมาก็ได้
Others ท่ากระโดด Double อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อจาก Steps แล้วแต่ความต้องการ (ไม่ระบุ)
GROUP D
Test Level: 2-3 SHORT PROGRAMME FREE PROGRAMME
Music Duration 2.00 mins 2.30 mins (+/- 10 sec.)
Jumps
 1. Waltz Jump
 2. One-half Jump/One Single Jump
ใส่ท่ากระโดดได้ไม่เกิน 5 ครั้ง
Jumps Combo 1 ครั้ง โดยจะเป็น Single+Single, Single+half Jump หรือ Waltz + Half Jump ก็ได้ นับรวมอยู่ในการกระโดดอย่างน้อย 1 ใน 5 ครั้งโดย 1 Combo ต้องมีการกระโดดไม่เกิน 3 ครั้งติดกัน
Spins
 1. One-Foot Spin/Sit Spin (6 รอบเป็นอย่างต่ำ)
 2. ท่าหมุนอะไรก็ได้อีกท่า (6 รอบเป็นอย่างต่ำ)
2 ครั้ง จะเป็นแบบท่าเดียวทั้งสองครั้งหรือหมุนท่าเดี่ยวครั้งนึงและอีกครั้งทำเป็น Combination ก็ได้
Spins Combo ไม่ระบุ ไม่ระบุ (แต่จะทำก็ได้)
Footwork 1 ชุด จะเป็นทิศทางแบบไหนก็ได้ 1 ชุด จะเป็นทิศทางแบบไหนก็ได้
Others ถ้าคิดว่าทำทันก็ยัดลงไปได้ ^^ (อันนี้ เพิ่มเอง) ปกติจะประเภทหญิงเกี่ยวจะใช้เป็นSpiaral Sequence ไม่ก็ Step สำหรับผู้ชาย
GROUP OPEN
Test Level: -/1 SHORT PROGRAMME FREE PROGRAMME
Music Duration 1.30 mins [+/- 10 sec.] 2.00 mins [+/- 10 sec.]
Jumps ไม่มีข้อจำกัดในการเล่นใดๆ ไม่มีข้อจำกัดในการเล่นใดๆ
Jumps Combo
Spins
Spins Combo
Footwork
Others

ปี 2005 ไม่มีการสอบวัดระดับก่อนจะมีการแข่งขันบวกกับเป็นช่วงที่มีการปิดลานเสก็ตหลักไปหนึ่งที่ คือลานที่เวิลด์เทรดหรือเซ็นทรัลเวิลด์ในปัจจุบัน ส่วนของความแตกต่างกับที่มีการบังคับในปี 2006 ที่ลงไว้ให้แล้วไม่ได้ต่างอะไรมากนัก จุดที่ต่างก็มีเรื่องของความยาวเพลง ของปี 2005 กลุ่ม A-C ใช้ความยาวเพลงในประเภท Short Program เท่ากันคือ 2.50 นาที และท่าบังคับที่มีการระบุละเอียดมากขึ้นในปีถัดมา 2006

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s