Pivot

เป็นท่ากึ่งหมุนที่ใช้ขาข้างหนึ่งเป็นแกนหมุน โดยใช้ส่วนที่เป็นซี่ฟันของเบลดสเก็ต (Toe Pick) หรือส่วนจุกยางที่หัวเฟรมของกลุ่มอินไลน์ฟิกเกอร์สเก็ต (Inline Figure Skate) และอาร์ทิสติกโรลเลอร์ (Artistic Roller) ท่านี้แบ่งตามตำแหน่งในการวางเท้าจะทำได้ 3 แบบ 

Forward Inside

  1. เริ่มจากการตั้งท่าด้วยการวางเท้าให้ห่างกันพอประมาณ กางแขนเหยียดไปด้านข้าง
  2. ค่อยๆ ถ่ายน้ำหนักไปที่ขาข้างที่ถนัด (ส่วนมากจะเป็นขาซ้าย) มากกว่าข้างที่จะใช้หมุนวงนอก พร้อมย่อเข่าให้เป็นมุมฉากให้ซี่ฟันของเบลดสเก็ต (Toe Pick) หรือส่วนจุกยางที่หัวเฟรมยึดที่พื้น เพื่อเป็นแกนหมุน
  3. หากว่ากางไม่พอ ขยับขาข้างที่จะใช้วนไปรอบๆ (ขาขวา – วงนอก) ออกไปอีกเล็กน้อย วางในแนวราบให้น้ำหนักลงที่ส่วนกลางเท้า
  4. อาจใช้แขนช่วยในการเหวี่ยงตัวเล็กน้อยในช่วงแรกของการฝึก โดยให้แขนข้างตรงข้ามกับขาที่เป็นแกนหมุนนำ
  5. รักษาน้ำหนักที่เท้าทั้งสองข้างให้ดี เท้าข้างที่หมุนวงนอกต้องไม่บิดเข้าหรือออกจากวง (พยายามจินตนาการว่าตัวเราเป็นวงเวียนนะ ^ ^)
  6. แรกๆ อาจจะทำได้แค่ 1-2 รอบ ทั้งๆ ที่ใช้แขนช่วยก็แล้ว ยังไงค่อยๆ ฝึก แล้วคราวนี้ไม่ต้องใช้แขนก็หมุนได้ ^ ^

Back Inside ทำเช่นเดียวกับ Forward Inside แต่จะเปลี่ยนทิศแทน ส่วนมากไม่ค่อยนิยมทำนอกจากเอาไว้ใช้ในโปรแกรมเล่นคู่กับเพลง แนะนำว่าให้ฝึกท่า Forward Inside จนคล่องก่อน แล้วท่านี้จะง่ายไปเองเลย ^ ^

Back Outside

ประเภท Outside จะเห็นในการเล่นประเภทคู่ ที่ผู้ชายจะใช้ในท่าบังคับ เป็นแกนเหวี่ยงให้ผู้หญิงเอนตัวแล่นขนานกับพื้น ที่เรียกว่า Death Spiral

  1. ใช้การทำ Backward Crossover มาแล้วยกขาที่อยู่วงนอก ค่อยๆ พับไปด้านหลัง (ซึ่งจะเป็นข้างที่อยู่วงในแทน)
  2. วางปลายเท้าส่วนซี่ฟันของเบลดสเก็ต (Toe Pick) หรือส่วนจุกยางที่หัวเฟรมยึดที่พื้น เพื่อเป็นแกนหมุน ไขว้กับขาข้างที่สเก็ตมา
  3. ลากเท้าข้างที่สเก็ตเข้ามาใกล้กับขาที่เป็นแกนหมุนในระยะที่ทรงตัวได้ และรักษาทิศทางของเท้าข้างที่สเก็ตไว้ (วงนอก) ทำให้ได้รอบที่ต้องการ
  4. ท่าออก :: ค่อยๆ ยืดตัวขึ้น บิดเท้ากลับเป็นวางปกติและสเก็ตต่อ ^ ^

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s