การเป็นผู้ฝึกสอนอินไลน์ฟิกเกอร์สเก็ต

ไม่ว่าจะมีการรับรองโค้ชในสายของสเก็ตล้อ หรือสายของอาร์ทิสติกสเก็ตโดยตรงหรือไม่ สิทธิ์ในการสอนกีฬานี้ รวมทั้งว่าที่สมาชิกในสังกัดควรเป็นของเรา “Figureskatethai” ลำดับแรก ในฐานะของผู้นำเข้ากีฬาชนิดนี้อย่างเป็นทางการ และสิ่งที่ควรรับทราบสำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะมาเป็นนักเรียน นักกีฬา หรือผู้ฝึกสอนทุกคน มีดังนี้

  • ผู้ฝึกสอนสเก็ตน้ำแข็งสังกัดลานสเก็ตใดๆ และไม่ว่าจะเป็นโค้ชที่มีใบรับรองหรือไม่ ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ฝึกสอนอินไลน์ฟิกเกอร์สเก็ตทั้งสิ้น (ถ้ามีเอี่ยว แอดมินก็ควรจะได้รับสิทธิ์ก่อน ตามคิว)
  • บุคคลทั่วไปที่มีความตั้งใจและเสียสละ เพื่อมาร่วมพัฒนากีฬานี้ภายใต้ชื่อ FigureskateThai มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ฝึกสอนอินไลน์ฟิกเกอร์สเก็ตได้
  • การรับรองโค้ชในสายของอาร์ทิสติกสเก็ตยังไม่เห็นว่ามีการจัดอย่างเป็นทางการ ซึ่งจริงๆ แล้วฝีมือของโค้ชไม่ได้ขึ้นกับในรับรองใดๆ หากแต่อยู่ที่ความตั้งใจในการถ่ายทอด และความอดทน มุ่งมั่นของตัวนักกีฬาเอง

การคัดเลือกผู้ฝึกสอน

แอดมินจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ฝึกสอนอินไลน์ฟิกเกอร์ประจำ FigureskateThai ด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้ที่สมัครเรียนกับเราจะได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้ฝึกสอนเป็นลำดับต้นๆ ก่อน โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

  • มีแนวร่วม ที่มาพร้อมความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และความเป็นจิตอาสาในการร่วมสร้าง และพัฒนากีฬาอาร์ทิสติกสเก็ตภายใต้ชื่อ Figureskatethai
  • มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคนิคได้หลากหลายวิธี
  • สามารถสอนสเก็ตต่อจากผู้ฝึกสอนคนอื่นได้ เพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องรอเรียนกับผู้ฝึกสอนเพียงคนใดคนหนึ่ง
  • ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ ใบรับรอง หรือผลงานการได้รางวัลของนักกีฬาในสังกัด

สิทธิสำหรับผู้ฝึกสอนในสังกัดของ Figureskatethai (Usk8 Academy)

  • สิทธิ์ในการเรียนสเก็ต หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะการสเก็ต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือจ่ายในราคาพิเศษ
  • สิทธิ์ในการเข้าร่วม workshop หรือ Training เพื่อพัฒนาเทคนิคการสเก็ต การสอน และการโค้ช ทั้งในและต่างประเทศ
  • นอกเหนือจากค่าสอนแล้ว ผู้ฝึกสอนในสังกัดที่สามารถขายแพคเกจเรียน หรืออุปกรณ์ จะได้รับ Commission ด้วย

ทั้งนี้ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า