CLASSES


Admin เริ่มต้นมาจากฟิกเกอร์สเก็ตบนพื้นน้ำแข็ง จึงเล่นได้ทั้งแบบสเก็ตน้ำแข็งและแบบล้อ ซึ่งแบบล้อเราจะเรียกว่า “อาร์ทิสติกสเก็ต” และ “อินไลน์ฟิกเกอร์” เป็นตัวแรกที่เรานำเข้ามาอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายหลักคือ การสร้างนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ดังนั้น Admin จึงรับหน้าที่เป็นทั้งผู้นำเข้า และผู้ฝึกสอนเพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีผู้รับสอนเพิ่มเติมทางเราจะประกาศให้ทราบ

อินไลน์ฟิกเกอร์ ไม่ใช่สเก็ตน้ำแข็ง และเล่นบนน้ำแข็งไม่ได้ แต่ใช้เทคนิค กติกาเดียวกัน


สนใจเรียนอาร์ทิสติกสเก็ต กดไปที่เว็บไซต์ Usk8 Academy ได้จาก Logo ด้านล่างนี้

สมาชิก FigureskateThai ท่านใดที่มีความสามารถ มีความเชื่ยวชาญในด้านนั้นๆ และมีความตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนทีม FigureskateThai สามารถสมัครเป็นทีมงานผู้ฝึกสอนได้ทาง

 FigureskateThai  // PNG_LogoIcon-14 figureskatethai@ymail.com // PNG_LogoIcon-07 @zcj3561r // 099-228-9978

Advertisements