อัพเกรดฝีมือ


หน้านี้จะพูดถึงเรื่องของระดับของการสอบของสมาคมต่างๆ เช่น ISI-ISIA (Ice Skating Institute/Ice Skating Institute Asia ที่ก่อตั้งเพื่อให้คนหันมาเล่นเสก็ตน้ำแข็งเพื่อความบันเทิงกละสนุกสนานไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นรายการสำหรับมืออาชีพ), ISU (International Skating Union ซึ่งจัดเป็นระดับอาชีพ), FSAT (Figure and Speed Skate Association Thailand/สมาคมฟิกเกอร์และสปีดเสก็ตแห่งประเทศไทย), NISA (National Ice Skating Association – UK), USFSA (USA) และของ Skate Canada โดยทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบสำหรับประเภทบุคคลเท่านั้น ส่วนประเภท Pairs / Dance แล้วแต่ว่าของใครมีสอบและมีข้อมูลที่หาได้ง่าย (ปกติแล้วจะมีเป็น Handbook ที่ให้เฉพาะลาน และโค้ชสเก็ตที่ขึ้นทะเบียนเป็นโค้ชที่มีใบรับรองแล้ว)

ISI/ISIA ISI(Open Freestyle)¹ FSAT USFSA² Skate Canada NISA (UK)³
Pre-Alpha Pre-Preliminary Skate UK 1-10
Alpha
Beta
Gamma
Delta Bronze Test Skate Uk Star
Freestyle 1
Freestyle 2 Level 1
Freestyle 3 Level 2 Pre-Novice
Freestyle 4 Silver Test Level 3 Preliminary, Pre-Juvenile
Freestyle 5 Novice
Gold Test Level 4 Juvenile, Intermediate Juvenile
Freestyle 6 Pre-Novice
Freestyle 7 Platinum Test Level 5 Novice, Junior, Senior Primary
Freestyle 8 Level 6 Novice
Freestyle 9 Level 7 Junior
Freestyle10 Level 8 + 9 Junior, Senior Senior
  1. เป็นประกาศระดับใหม่ของ ISI ที่เปิดกว้างกว่า 
  2. จัดแบ่งเทียบตาม Open Freestyle Test ของ ISI
  3. ประมาณเอา เพราะหาอันที่บอกละเอียดกว่านี้ไม่ได้จริงๆ ใช้ดูจากท่าที่เค้าสอนเอา กับเห็นตารางระดับแข่งที่เขียน ‘ISU Intermediate’ ในระดับ Novice ของอังกฤษ
  4. ไม่แน่ใจนัก แต่เท่าที่จำได้ว่าท่าบังคับเทียบกับ ISI แล้วจะอยู่ประมาณนี้  ติดตามอัพเดทเอาจากเว็บ Skate UKได้เลย 
  • เขียนเทียบไว้นานแล้ว อาจมีเปลี่ยนแปลง เช็คได้จากเว็บของสมาคมนั้นๆ เอาเองได้เลย ^ ^

ท่าที่ใช้ในการสอบของแต่ละปีจะเช็คได้ที่ไหน?

รายการสอบสเก็ตน้ำแข็งที่สำหรับนักสเก็ตในประเทศไทย มี 2 กลุ่ม คือ ISI กับ FSAT ซึ่งเป็นของสมาคมฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตแห่งประเทศไทย การสอบจะยากกว่า และเข้มงวดกว่า ISI

การสอบสเก็ตของ ISI แบ่งไปตามประเภทการสเก็ตตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงแยกไปตามชนิดของการสเก็ต คือ Tot 1-4  Pre-Alpha ถึง Delta สำหรับระดับพื้นฐาน  การสอบในประเภท Freestyle 1-10 (ระดับ 8-10 จะเป็นการสอบแบบถ่ายวิดีโอส่งไปทางสมาคม ของไทยจะส่งไปที่ฮ่องกง ซึ่งเป็นสำนักงาน ISI โซนเอเชีย จะใช้เป็น ISIA)  ส่วนประเภทอื่่น Open Freestyle, Synchro Skating, Ice Dance, Free Dance, Pair, Open Pair, Couple, Figures ไม่แน่ใจว่าบังคับให้สอบหรือไม่หากมีนักกีฬาที่จะลงแข่งในประเภทนั้นๆโดยเฉพาะ เพราะของไทยส่วนมากเป็นนักสเก็ตประเภทเดี่ยว ส่วน Hockey ก็อาจจะมีสอบนะ แต่ไม่แน่ใจว่าใช้การสอบของที่ไหน

ลองเข้าไปเช็คข้อมูลของท่าที่ใช้สอบที่เว็บไซต์ของ ISIได้

สำหรับนักสเก็ตที่ฝึกซ้อมในประเทศไทย มักจะใช้โปรแกรมสอบตามสมาคม FSAT แอดมินเลยจะอัพเดทให้เฉพาะส่วนนี้แทน

FSAT Test Level :: ปี 2005 // ปี 2009 // ปี 2012 // 2014

ตัวอย่าง Skate Test ของ USA :: USFSA

Advertisements